معرفی کتاب روانشناسی خانواده همسران برتر اثر دکتر غلامعلی افروز


معرفی کتاب روانشناسی خانواده همسران برتر اثر دکتر غلامعلی افروز

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

تعداد بازدید : ۱۰۷

نویسنده : kh1348

کتاب روانسناسی خانواده همسران برتر نوشته دکتر غلامعلی افروز دارای۱۹۳ازاتشارات انجمن اولیاء ومربیان با تیراژ۵۰۰۰ نسجه در سال۱۳۷۷ می باشد با هشت فصل بوده است.

فصل اول:همسران برتر کانون محبت وآرامشگریکدیگرندوفصل دوم همسران برترلباس همدیگرند و فصل سوم همسران برتروگیراترین جاذبه ها وفصل چهارم همسران برتر واندیشه فرزندآوری و فصل پنجم همسران برتر واندیشه فرزند پروری قبل از تولد وفصل ششم همسران برتر وآیین فرزندپروری فصل هفتم همسران برتر وفرزندان خردسال ونوجوان وفصل آخر همسران برتر وظایف و حقوق متقابل

#معرفی کتاب #معرفی کتاب روانشناسی خانواده همسران برتر #معرفی کتاب روانشناسی خانواده همسران برتر اثر دکتر غلامعلی افروز #معرفی آثار غلامعلی افروز

نظرات کاربران

ضمن اینکه معرفی کتاب بخوبی انجام شده بهتر بود معرف کتاب چند جمله ای از آنرا که خودش خوانده و پسندیده در معرفی کتاب مذکور منعکس می کرد

ارسال نظر برای «معرفی کتاب روانشناسی خانواده همسران برتر اثر دکتر غلامعلی افروز»