معرفی کتاب عصر استعمارگری نوشته دان ناردو


معرفی کتاب عصر استعمارگری نوشته دان ناردو

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

تعداد بازدید : ۲۴۷

نویسنده : رضاخادمی قشلاق

تاریخدانان، در یک جمع بندی مناسب، غالبا عصر مدرن استعمارگری را (در برابر استعمارگری در دوران باستان) از اواخر سده پانزدهم تا میانه سده بیستم تعیین می کنند. در این مدت زمان تقریبا پانصدساله، اسپانیا، انگلستان، فرانسه، و چندین کشور دیگر اروپایی به امپراتوری های پرحرارتی تبدیل شدند. آن ها در پی توسعه قدرت و نفوذ خود، مکتشفان را برای یافتن سرزمین های ناشناخته به سرتاسر جهان اعزام داشتند و سرزمین های کشف شده را از آن خود دانستند. سپس به بهره کشی از این مستعمرات و مردمان بومی ساکن آن ها پرداختند. امپراتوری های مستعمراتی توسعه یافتند. اما با گذشت زمان، امپراتوری ها در حفظ و فرمانروایی بر متصرفات دوردست خود با مشکلات فزاینده ای روبرو شدند و سرانجام مستعمرات خود را از دست دادند یا ناگزیر شدند به آن ها استقلال بدهند.

مشخصات کتاب

کتاب عصر استعمارگری

نویسنده : دان ناردو

مترجم : مهدی حقیقت خواه

انتشارات ققنوس

تعداد صفحات: 120صفحه

شابک: 2-725-311-964-978

#معرفی کتاب #معرفی کتاب عصر استعمارگری #معرفی آثار دان ناردو #درباره کتاب عصر استعمارگری نوشته دان ناردو #معرفی کتاب عصر استعمارگری نوشته دان ناردو #درمورد کتاب عصر استعمارگری نوشته دان ناردو ترجمه مهدی حقیقت خواه #انتشارات ققنوس #معرفی آثار ترجمه شده مهدی حقیقت خواه

ارسال نظر برای «معرفی کتاب عصر استعمارگری نوشته دان ناردو»