معرفی کتاب سیاه چاله‌ها نوشته دان ناردو


معرفی کتاب سیاه چاله‌ها نوشته دان ناردو

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

تعداد بازدید : ۲۱۶

نویسنده : رضاخادمی قشلاق

سیاه چاله ها یکی از عجایب جهان علمی جدیدند که از زمان طرح، مباحث گوناگونی را در جهان علم ایجاد کرده اند. دان ناردو با زبانی ساده اما دقیق و بدون استفاده از ریاضیات پیچیده در کتاب خود، سعی در آشنا کردن خوانندگان با سیاه چاله ها دارد کتاب در شش فصل تدوین شده است. فصل نخست به موضوع گرانش و پیش بینیهای نخستین درباره سیاه چاله ها اختصاص دارد. فصل دوم به ستاره های در حال مرگ و شکل گیری سیاه چاله ها می پردازد و ویژگیها و کاربردهای احتمالی سیاه چاله ها موضوع فصل سوم این کتاب است ناردو در فصل چهارم به بحث درباره آشکارسازی سیاه چاله ها با روشهای غیرمستقیم و در فصل پنجم به سیاه چاله های غول و سرنوشت جهان پرداخته و در نهایت در ششمین و آخرین فصل، این پرسش را مورد بررسی قرار داده است که آیا می توان از سیاه چاله ها به عنوان دروازه های کیهانی استفاده کرد؟

مشخصات کتاب

کتاب سیاه چاله ها

نویسنده : دان ناردو

مترجم : ابوالفضل حقیری قزوینی

انتشارات ققنوس

تعداد صفحات: 119صفحه

شابک: 4-0-90476-600-978

#معرفی کتاب #کتاب سیاه‌ چاله‌ها #معرفی آثار دان ناردو #معرفی کتاب سیاه‌چاله‌ها نوشته دان ناردو #درموردکتاب سیاه‌چاله‌ها نوشته دان ناردو #درباره کتاب سیاه‌چاله‌ها نوشته دان ناردو ترجمه شیوا مقانلو #انتشارات ققنوس #معرفی آثار ترجمه شده شیوا مقانلو

نظرات کاربران

خوب است

ارسال نظر برای «معرفی کتاب سیاه چاله‌ها نوشته دان ناردو»