معرفی کتاب اهداف قیام حسینی اثر آیت الله مکارم شیرازی


معرفی کتاب اهداف قیام حسینی اثر آیت الله مکارم شیرازی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

تعداد بازدید : ۲۷۰

نویسنده : اسماعیل خدمتلو (زنجانی)

توسط ابوالقاسم علیان نژاد گردآوری شده است

نوبت چاپ اول تعداد صفخه۱۱۹دتاریخ انتشار۱۳۸۸

دارای محتوای اهداف حسینی

هدف اول اصلاح امت

اهداف دوم امربه معرف ونهی ازمنکر

اهداف سوم احیای سنت پیامبراکرم

اهداف چهارم حمایت ازحق ومبارزه با باطل

اهداف پنجم مبارزه باجهل

اهداف ششم تشکیل حکومت اسلامی

اهداف هفتم اجرای عدالت

اهداف هشتم افشای چهره منافقان

اهداف نهم امتحان گسترده مسلمین

اهداف دهم مقام شفاعت علمی

کتاب اهداف قیام حسینی نوشته آیت الله مکارم شیرازی ازمجموعه بیانات وی است

#معرفی کتاب #معرفی کتاب اهداف قیام حسینی اهداف قیام حسینی #معرفی کتاب اهداف قیام حسینی اثر آیت الله مکارم شیرازی #معرفی ابوالقاسم علیان نژاد

نظرات کاربران

اگه می شد در معرفی کتابها چند جمله از متن کتاب ذکر بشه بهتر بود

اگه می شر در معرفی کتابها چند جمله از متن کتاب ذکر بشه بهتر بود

بهتر است در معرفی کتابها چند جمله از متن کتاب ذکر گردد

ضمن اینکه معرفی کتاب بخوبی انجام شده بهتر بود معرف کتاب چند جمله ای از آنرا که خودش خوانده و پسندیده در معرفی کتاب مذکور منعکس می کرد

ضمن اینکه معرفی کتاب بخوبی انجام شده بهتر بود معرف کتاب چند جمله ای از آنرا که خودش خوانده و پسندیده در معرفی کتاب مذکور منعکس می کرد

ضمن اینکه معرفی کتاب بخوبی انجام شده بهتر بود معرف کتاب چند جمله ای از آنرا که خودش خوانده و پسندیده در معرفی کتاب مذکور منعکس می کرد

ارسال نظر برای «معرفی کتاب اهداف قیام حسینی اثر آیت الله مکارم شیرازی»