معرفی کتاب زنان یونان باستان نوشته دان ناردو


معرفی کتاب زنان یونان باستان نوشته دان ناردو

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

تعداد بازدید : ۲۰۷

نویسنده : reza75

مجموعه تاریخ جهان می کوشد چشم اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینه های فرهنگی رخدادهای تاریخی، خواننده را مجذوب خود می سازد. مجموعه تاریخ جهان اندیشه های سیاسی، فرهنگی و فلسفی تاثیرگذار را در گذر مشعل تمدن از بین النهرین و مصرباستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی و دیگر تمدن های جهانی تا روزگار ما پی می گیرد. این مجموعه نه تنها برای آشنایی خوانندگان با مبانی تاربخ تدوین شده است، بلکه همچنین در پی آگاه ساختن آن ها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی از سرگذشت کلی انسان هاست. هر جلد از این مجموعه برداشتی جامع و روشن از یک دوره مهم تاریخی را به خواننده ارائه می دهد.

مشخصات کتاب

کتاب زنان یونان باستان

نویسنده : دان ناردو

مترجم : لیلا رضایی

گروه انتشاراتی ققنوس

۱۲۷ صفحه

978-964-311-761-0

#معرفی کتاب #معرفی کتاب زنان یونان باستان #معرفی آثار دان ناردو #درباره کتاب زنان یونان باستان نوشته دان ناردو #معرفی کتاب زنان یونان باستان نوشته دان ناردو #درباره کتاب زنان یونان باستان نوشته دان ناردو ترجمه لیلا رضایی #انتشارات ققنوس #معرفی آثار ترجمه شده لیلا رضایی

ارسال نظر برای «معرفی کتاب زنان یونان باستان نوشته دان ناردو »