معرفی کتاب اسطوره های یونان و روم نوشته دان ناردو


معرفی کتاب اسطوره های یونان و روم نوشته دان ناردو

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

تعداد بازدید : ۱۷۷

نویسنده : reza75

مجموعه تاریخ جهان می کوشد چشم اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینه های فرهنگی رخدادهای تاریخی، خواننده را مجذوب خود می سازد. مجموعه تاریخ جهان اندیشه های سیاسی، فرهنگی و فلسفی تاثیرگذار را در گذر مشعل تمدن از بین النهرین و مصرباستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی و دیگر تمدن های جهانی تا روزگار ما پی می گیرد. این مجموعه نه تنها برای آشنایی خوانندگان با مبانی تاربخ تدوین شده است، بلکه همچنین در پی آگاه ساختن آن ها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی از سرگذشت کلی انسان هاست. هر جلد از این مجموعه برداشتی جامع و روشن از یک دوره مهم تاریخی را به خواننده ارائه می دهد.

مشخصات کتاب

کتاب اسطوره های یونان و روم

نویسنده : دان ناردو

مترجم : عسکر بهرامی

گروه انتشاراتی ققنوس

۱۴۲ صفحه

978-964-311-601-9

#معرفی کتاب #معرفی کتاب اسطوره های یونان و روم #معرفی آثار دان ناردو #معرفی کتاب اسطوره‌های یونان و روم نوشته دان ناردو #درباره کتاب اسطوره‌های یونان و روم نوشته دان ناردو #درمورد کتاب اسطوره‌های یونان و روم نوشته دان ناردو ترجمه عسکر بهرامی #انتشارات ققنوس #معرفی آثار ترجمه شده عسکر بهرامی

ارسال نظر برای «معرفی کتاب اسطوره های یونان و روم نوشته دان ناردو »