معرفی کتاب امپراتوری ایران نوشته دان ناردو


معرفی کتاب امپراتوری ایران نوشته دان ناردو

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

تعداد بازدید : ۱۵۰

نویسنده : reza75

مجموعه تاریخ جهان می کوشد چشم اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینه های فرهنگی رخدادهای تاریخی، خواننده را مجذوب خود می سازد. مجموعه تاریخ جهان اندیشه های سیاسی، فرهنگی و فلسفی تاثیرگذار را در گذر مشعل تمدن از بین النهرین و مصرباستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی و دیگر تمدن های جهانی تا روزگار ما پی می گیرد. این مجموعه نه تنها برای آشنایی خوانندگان با مبانی تاربخ تدوین شده است، بلکه همچنین در پی آگاه ساختن آن ها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی از سرگذشت کلی انسان هاست. هر جلد از این مجموعه برداشتی جامع و روشن از یک دوره مهم تاریخی را به خواننده ارائه می دهد.

مشخصات کتاب

کتاب امپراتوری ایران

نویسنده : دان ناردو

مترجم : مرتضی ثاقب فر

گروه انتشاراتی ققنوس

۱۵۲ صفحه

شابک: 978-964-311-257-8

#معرفی کتاب #معرفی کتاب امپراتوری ایران #معرفی آثار دان ناردو #درباره کتاب امپراتوری ایران نوشته دان ناردو #معرفی کتاب امپراتوری ایران نوشته دان ناردو #درموردکتاب امپراتوری ایران نوشته دان ناردو ترجمه مرتضی ثاقب‌فر #انتشارات ققنوس #آثار ترجمه شده مرتضی ثاقب‌فر

ارسال نظر برای «معرفی کتاب امپراتوری ایران نوشته دان ناردو »