معرفی کتاب امپراتوری آشور نوشته دان ناردو


معرفی کتاب امپراتوری آشور نوشته دان ناردو

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

تعداد بازدید : ۱۳۰

نویسنده : reza75

مجموعه تاریخ جهان می کوشد چشم اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینه های فرهنگی رخدادهای تاریخی، خواننده را مجذوب خود می سازد. مجموعه تاریخ جهان اندیشه های سیاسی، فرهنگی و فلسفی تاثیرگذار را در گذر مشعل تمدن از بین النهرین و مصرباستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی و دیگر تمدن های جهانی تا روزگار ما پی می گیرد. این مجموعه نه تنها برای آشنایی خوانندگان با مبانی تاربخ تدوین شده است، بلکه همچنین در پی آگاه ساختن آن ها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی از سرگذشت کلی انسان هاست. هر جلد از این مجموعه برداشتی جامع و روشن از یک دوره مهم تاریخی را به خواننده ارائه می دهد.

مشخصات کتاب

کتاب امپراتوری آشور

نویسنده : دان ناردو

مترجم : مهدی حقیقت خواه

گروه انتشاراتی ققنوس

۱۲۸ صفحه

شابک: 978-964-311-340-7

#معرفی کتاب #معرفی کتاب امپراتوری آشور #معرفی آثار دان ناردو #درباره کتاب امپراتوری آشور نوشته دان ناردو #معرفی کتاب امپراتوری آشور نوشته دان ناردو #درموردکتاب امپراتوری آشور نوشته دان ناردو ترجمه مهدی حقیقت‌خواه #انتشارات ققنوس #آثار ترجمه شده مهدی حقیقت‌خواه

ارسال نظر برای «معرفی کتاب امپراتوری آشور نوشته دان ناردو»