معرفی کتاب جنبش زنان در آمريكا نوشته دان ناردو


معرفی کتاب جنبش زنان در آمريكا نوشته دان ناردو

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

تعداد بازدید : ۱۵۳

نویسنده : reza75

مجموعه تاریخ جهان می کوشد چشم اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینه های فرهنگی رخدادهای تاریخی، خواننده را مجذوب خود می سازد. مجموعه تاریخ جهان اندیشه های سیاسی، فرهنگی و فلسفی تاثیرگذار را در گذر مشعل تمدن از بین النهرین و مصرباستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی و دیگر تمدن های جهانی تا روزگار ما پی می گیرد. این مجموعه نه تنها برای آشنایی خوانندگان با مبانی تاربخ تدوین شده است، بلکه همچنین در پی آگاه ساختن آن ها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی از سرگذشت کلی انسان هاست. هر جلد از این مجموعه برداشتی جامع و روشن از یک دوره مهم تاریخی را به خواننده ارائه می دهد.

مشخصات کتاب

کتاب جنبش زنان در آمريكا

نویسنده : دان ناردو

مترجم : مهدی حقیقت خواه

گروه انتشاراتی ققنوس

۱۱۵ صفحه

شابک: 978-600-278-275-5

#معرفی کتاب #معرفی کتاب جنبش زنان در آمريكا #معرفی آثار دان ناردو #درباره کتاب جنبش زنان در آمريكا نوشته دان ناردو #معرفی کتاب جنبش زنان در آمريكا نوشته دان ناردو #انتشارات ققنوس #درمورد کتاب جنبش زنان در آمريكا نوشته دان ناردو ترجمه مهدی حقیقت‌خواه #آثار ترجمه شده مهدی حقیقت‌خواه

ارسال نظر برای «معرفی کتاب جنبش زنان در آمريكا نوشته دان ناردو»