معرفی کتاب ندای کوهستان نوشته خالد حسینی


معرفی کتاب ندای کوهستان نوشته خالد حسینی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

تعداد بازدید : ۶۴۴

نویسنده : رضاخادمی قشلاق

پدر هیچ وقت عبداللّه را نزده بود. پس حالا که زد، سخت و ناگهان با کف دست کوبید به یک طرف سرش درست بالای گوش، اشک حیرت از چشم های عبداللّه جوشید. فوری پلک زد و نگذاشت اشک بریزد. پدر از لای دندان های چفت شده گفت: «برگرد خانه.» عبداللّه از آن بالا شنید که بغض پری ترکید. بعد پدر کشیده دیگری زد، این بار به گونه چپش. سر عبداللّه به یک سو خم شد. صورتش سوخت و اشکش درآمد. گوش چپش زنگ می زد. پدر خم شد، صورت سیه چرده چروکیده اش چنان نزدیک شد که صحرا و کوه و حتا آسمان را از نظر پوشاند. با قیافه ای دردکشیده گفت: «گفتم برو خانه، پسر.» عبداللّه جیکش درنیامد. آب دهانش را به زحمت قورت داد، از گوشه چشم به پدرش نگاه کرد و به صورتی که آفتاب را از او پنهان کرده بود پلک زد....

درباره نویسنده

خالد حسینی زاده ۴ مارس سال ۱۹۶۵ در کابل نویسنده افغانستانی است. عمده شهرت وی بابت نگارش دو رمان بادبادک باز و هزار خورشید تابان است. نام آخرین رمان او، و کوهستان به طنین آمد؛ می باشد که به فارسی نیز ترجمه شده است. حسینی ساکن ایالات متحده است و آثار خود را به زبان انگلیسی می نویسد.

مشخصات کتاب

کتاب ندای کوهستان

نویسنده : خالد حسینی

مترجم : مهدی غبرائی

ناشر: نشر ثالث

تعداد صفحات : ۴۴۷ صفحه

شابک: 978-964-380-911-9

#معرفی کتاب #معرفی کتاب ندای کوهستان #معرفی آثار خالد حسینی #درباره کتاب ندای کوهستان نوشته خالد حسینی #درمورد کتاب ندای کوهستان نوشته خالد حسینی #انتشارات ثالث

ارسال نظر برای «معرفی کتاب ندای کوهستان نوشته خالد حسینی »