معرفی کتاب ببخش پنج سال تنهات گذاشتم نوشته بهزاد دانشگر


معرفی کتاب ببخش پنج سال تنهات گذاشتم نوشته بهزاد دانشگر

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

تعداد بازدید : ۲۲۲

نویسنده : reza75

این بار داشتم می رفتم به سمتش که با صدای بوق اتوبوس از خواب پریدم. چشمانم باز بود اما انعکاس آن خواب هنوز در ذهنم جریان داشت. حتی برای یک لحظه هم نمی توانستم به چیز دیگری فکر کنم. درست مثل ماهی ای که از تنگ آب بیرون افتاده باشد، خیال آن ماهی به سمتی جز آب، شنا نمی کند! ـ چیزی شده دخترم؟ چرا اینقدر پریشونی؟؟ - چی؟... من؟.... نه من خوبم -خوبی؟ چیزی نمی خوای؟ -نه خیلی ممنون. - خواب رفته بودی مادر، این برگه هات افتاد کف اتوبوس، بیا بگیرشون -دستتون درد نکنه ببخشید... اصلاً نفهمیدم کی خوابم برد - خواب می دیدی مادر!؟ -خواب! آهان بله... خواب می دیدم - خیره انشالله... کارت چیه مادر؟ - تدریس می کنم. ـ چی؟ -معلمی، تدریس، درس می دم...

مشخصات کتاب

کتاب ببخش پنج سال تنهات گذاشتم

نویسنده : بهزاد دانشگر

ناشر: حوزه هنری استان اصفهان

تعداد صفحات : ۱۳۶ صفحه

شابک: 978-964-218-197-1

#معرفی کتاب #معرفی کتاب ببخش پنج سال تنهات گذاشتم #معرفی آثار بهزاد دانشگر #معرفی کتاب ببخش پنج سال تنهات گذاشتم نوشته بهزاد دانشگر #درباره کتاب ببخش پنج سال تنهات گذاشتم نوشته بهزاد دانشگر #انتشارات عهدمانا

ارسال نظر برای «معرفی کتاب ببخش پنج سال تنهات گذاشتم نوشته بهزاد دانشگر»