معرفی کتاب آدم و حوا نوشته محمد محمدعلی


معرفی کتاب آدم و حوا نوشته محمد محمدعلی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

تعداد بازدید : ۱۳۶

نویسنده : reza75

مایه اصلی داستان آدم وحوا عشق است. همه چیز بر مبنای عشق است.عشق خدا به آدم، عشق ابلیس به خداوند و مهم تر از همه آن عشقی که زمینی می شود: عشق آدم و حوا با همه ضعف ها و قوت های بشری.

درباره نویسنده

محمد محمدعلی نویسندهٔ معاصرِ ایرانی، زادهٔ اردیبهشت سال ۱۳۲۷ خورشیدی در تهران است.اکثر آثار محمد محمدعلی به شیوه ای واقع گرایانه به زندگی فقر زده مردم پرداخته است و به نوعی سمبولیسم را با واقعیات اجتماعی تلفیق کرده است. مرگ و مرگ طلبی از مضامین اصلی رمان های اوست. همچنین توجهی خاص به آب و معضلات ناشی از آن و ریشه یابی این مسئله نشان می دهد. در واقع می توان گفت که هیچ نویسنده ای به اندازه او بر آب و نان و مسائل مترتب بر آن تمرکز نکرده است. تقریباً در تمام رمان هایش چندآوایی داستانی وجود دارد و بدنه داستان از زبان راوی های متعدد و گاه راوی- نویسنده شکل می گیرد. همچنین در بیشتر آن ها عدم قطعیت و تعلیقی در پایان بندی دیده می شود.

مشخصات کتاب

آدم و حوا

نویسنده : محمد محمدعلی

ناشر: انتشارات کتابسرای تندیس

تعداد صفحات : ۲۸۱ صفحه

شابک: 978-600-182-110-3

#کتاب آدم و حوا نوشته محمد محمدعلی #معرفی کتاب #درباره کتاب آدم و حوا نوشته محمد محمدعلی #معرفی کتاب آدم و حوا نوشته محمد محمدعلی #انتشارات کتابسرای تندیس 

ارسال نظر برای «معرفی کتاب آدم و حوا نوشته محمد محمدعلی»