معرفی کتاب ایدئولوژی نوشته علی شریعتی


معرفی کتاب ایدئولوژی نوشته علی شریعتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

تعداد بازدید : ۱۶۲

نویسنده : reza75

شریعتی سال هاست که در کانون توجهات، سوتفاهمات و تحولات سیاسی و اجتماعی و نیز فردی سه نسل قرار داشته و دارد و هر بار به گونه ای خوانده و فهمیده شده است. حتی اگر نتوان مسئولیت این خوانش های گوناگون و گاه متضاد را بر عهدۀ او گذاشت اما چنین پیداست که او توانسته به رغم زمینه و زمانۀ متفاوت، مخاطب های تفاوتی را در کنار خود بنشاند. کتاب هایی که به این منظور در اختیار خوانندگان قرار می گیرد، گزینشی است از میان مجموعه آثار و در اکثر موارد، با همان عناوینی که در زمان حیات شریعتی نشر یافته است.این گزینش ها و الویت بندی ها از میان متون دیروزی، عمدتاً با در نظر گرفتن دغدغه ها و پرسش های امروزی خوانندگان جوان شریعتی صورت می گیرد، با این تلقی که شاید پشت کردن به دیروز، شرط اصلی رفتن به سوی فردا نباشد، با این باور که عبور از گذشته به یمن مرور دوبارۀ آن میسر است. نشاندن پرسش های جدید در برابر متن قدیم، شاید مخاطب جدید شریعتی را به پاسخ های متفاوت را برد. امید!

درباره نویسنده:

علی شریعتی مَزینانی، مشهور به دکتر علی شریعتی نویسندهو جامعه شناس، پژوهشگر دینی اهل ایران، از مبارزان و فعالان مذهبی و سیاسی و از نظریه پردازانانقلاب اسلامی ایران بود.شریعتی نگرشی نوین به تاریخ و جامعه شناسی اسلام عرضه کرد. او بازگشت به تشیع حقیقی و انقلابی را نیرویی برای تحقق عدالت اجتماعی قلمداد می کرد. شریعتی، علاوه بر شهرت زیادش برای سهم داشتن در انقلاب ایران، به دلیل کارنامهٔ فعالیت هایش برای احیای مذهب و سنت در جامعه و بیدارگری دربارهٔ سلطنت وقت نیز شهرت داشته است. از زمان انقلاب تاکنون یادبودهای زیادی به یاد او برگزار و اجرا کرده اند؛ و از آن زمان نقدها و تجلیل های زیادی پیرامون آثار، آراء و تأثیراتی که او بر چند دههٔ معاصر ایران گذاشته وجود دارد.او در ۴۴سالگی در انگلستان درگذشت و هم اکنون پیکر وی در مکانی نزدیک مقبرهٔ زینب کبری دردمشق سوریه به امانت سپرده شده است.

مشخصات کتاب: ایدئولوژی نویسنده: علی شریعتی ناشر: بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی تعداد صفحات: 84 شابک: 978-600-5365-05-4

#معرفی کتاب #معرفی کتاب ایدئولوژی #معرفی آثار علی شریعتی #درباره کتاب ایدئولوژی نوشته علی شریعتی #معرفی کتاب ایدئولوژی نوشته علی شریعتی #انتشارات بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی #معرفی نوشته های دکتر علی شریعتی

ارسال نظر برای «معرفی کتاب ایدئولوژی نوشته علی شریعتی»