معرفی کتاب این گونه بشر این گونه شد نوشته حسین یعقوبی


معرفی کتاب این گونه بشر این گونه شد نوشته حسین یعقوبی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

تعداد بازدید : ۱۵۶

نویسنده : reza75

این گونه بشر این گونه شد قرار است یک روایت مصور جذاب از فصول تأثیرگذار تاریخ بشر در قالب نثری شیرین با چاشنی طنز باشد. در این کتاب حتی الامکان سعی شده از ردیف کردن تاریخ ها و اسامی اجتناب شود و به اصل مطلب، یعنی حماقت ها و شهامت های فردی و جمعی که مهم ترین و تأثیرگذارترین علل وقایع تاریخی بودند، پرداخته شود. رویکرد این کتاب به شکل گیری و وقوع رخدادهای تاریخی گاهی هگلی است و گاهی اومانیستی.

مشخصات کتاب:
این گونه بشر این گونه شد(تاریخ مختصر، مفید و بی شاخ و برگ جهان)
نویسنده: حسین یعقوبی
ناشر: انتشارات مروارید
تعداد صفحات : 369
شابک: 978-964-191-189-0

#معرفی کتاب #معرفی کتاب این گونه بشر این گونه شد #معرفی کتاب تاریخ مختصر مفید و بی شاخ و برگ جهان #معرفی آثار حسین یعقوبی #درباره کتاب این‌گونه بشر این‌گونه شد نوشته حسین یعقوبی #انتشارات مروارید #معرفی کتاب تاریخ مختصر #مفید و بی شاخ و برگ جهان نوشته حسین یعقوبی #حسین یعقوبی

ارسال نظر برای «معرفی کتاب این گونه بشر این گونه شد نوشته حسین یعقوبی»