معرفی کتاب انجمن نکبت زده ها نوشته سلمان امین


معرفی کتاب انجمن نکبت زده ها نوشته سلمان امین

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

تعداد بازدید : ۱۵۳

نویسنده : reza75

پمپ بنزيني متروکه بود، پايين تر از چهارراه سرچشمه، توي يک عقب نشيني از پياده رو عريض خيابان. سقف ايرانيتي اش نيمه آويزان بود و ديوارها گُله به گله در اثر آتش افروزي خيابان خواب ها سياه شده بود. جاي شيشه هاي ريخته ي اتاقک ته پمپ را روزنامه هاي زردشده گرفته بود و يک پتوي پلنگي پاره از چارچوب در آويزان بود.
قرص ها تازه تازه داشت خط مي انداخت و حال ايبيش بهتر به نظر مي رسيد. شمد کهنه اي دور خودش پيچيده بود، کنار خاکستر آتش نشسته بود و داشت روي سر گربه ي سياهي دست مي کشيد. قاسم پرسيد: «رفيقته؟»
«کي؟ اين؟ آره دم قرمزيه. از وقتي اومدم اين جاس. سنگ صبورم شده.»
قاسم يک بار ديگر سرتاپاي گربه را زير نظر گرفت. دريغ از يک نقطه ي قرمز.
«کي همچي اسم مسخره اي رو اين گذاشته؟ اين که عين قير سياهه.»
«اسمشو من گذاشتم. شب اول که اومده بودم به نظرم توک دمبش به قرمزي مي زد، اما حالا ديگه اثري از آثارش نيس. ولي خب اسمه ديگه، خيابون که نيس هر روز هر روز اسمشو عوض کني.»
قاسم کم کم داشت دستگيرش مي شد که با چه جور آدمي طرف حساب شده است. ايبيش هنوزکمي لرز داشت. قاسم گفت: «مي خواي آتيش برات روشن کنم؟»
«نه داداش. ديگه خو کردم. الانه که اين قرصا بشينه تو جونم، زودي رديف مي شم. بذار يه کم شب تر که شد يه حالي بهش مي ديم. الان روشن کني شب مي مونيم بي هيزم.»

مشخصات کتاب:
انجمن نکبت زده ها
نويسنده: سلمان امين
ناشر: انتشارات روزنه
تعداد صفحات : 336
شابک: 978-964-334-478-8

#معرفی کتاب #معرفی کتاب انجمن نکبت زده ها #معرفی آثار سلمان امین #درباره کتاب انجمن نکبت زده ها نوشته سلمان امین #انتشارات روزنه #نکبت زده ها

ارسال نظر برای «معرفی کتاب انجمن نکبت زده ها نوشته سلمان امین»