سنجش هوش


یک سری اعداد با قاعده خاصی کنار هم مرتب شده است که شما باید جای علامت سوال«؟» عدد درست را حدس بزنید به یک نفر که بتواند حداقل 3 پاسخ درست بدهد به قید قرعه جایزه داده خواهد شد 


تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
مهلت شرکت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
مجموع جوایز: ۱۵۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- رضا میر ، جایزه: ۱۵۰۰ تومانارسال نظر برای «سنجش هوش»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی ادبی

مسابقه کتابخوانی ادبی

جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی معارف اسلامی

مسابقه کتابخوانی معارف اسلامی

جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی اصول بهداشت فردی

مسابقه کتابخوانی اصول بهداشت فردی

جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

پرچم شناسی

پرچم شناسی

جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.