مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص)-شماره دو


از کتاب بهترین وبدترین ها از نظر رسول اکرم (ص) تهیه شده است نوشته اسماعیل خدمتلو شماره 09125420416


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۱۷
مجموع جوایز: ۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۲.۴

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- فاطمه خدمتلو ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص) #مسابقه ای از بدترین ها از منظر رسول خدا(ص)

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص)-شماره دو»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات قرآنی

مسابقه اطلاعات قرآنی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.