مسابقه فوتبالی (2)


اطلاعات فوتبالی خود را محک بزنید


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۰
مجموع جوایز: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.


#مسابقه اطلاعات فوتبالی #مسابقه فوتبالی #مجموع سوالات اطلاعات فوتبال

ارسال نظر برای «مسابقه فوتبالی (2)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه اطلاعات فوتبالی(1)

مسابقه اطلاعات فوتبالی(1)

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۶۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه مذهبی "محبت خداست"

مسابقه مذهبی "محبت خداست"

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۶۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه مذهبی "محبت خداست"

مسابقه مذهبی "محبت خداست"

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۴۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.