مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم


مجموعه مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن

 این مسابقه بخش هفتم از سری مسابقات دمی با قرآن است.

 مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن به صورت هفته ای برگزار خواهد شد و کاربران یکماه فرصت در هر کدام از مسابقات کتاب خوانی دمی با قرآن شرکت کنند.

 سوالات بر اساس تفسیر نور آقای قرائتی مطرح شده است. نرم افزار اندروید تفسیر نور را می توانید از کافه بازار دانلود نمایید.


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶
مجموع جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳
نتیجه ارزیابی: ۳.۳۰۴۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- قربان صحرائی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۲- شراره مقصودی، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۳- فاطمه عطاردی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان


#مسابقه #مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن #مسابقه کتابخوانی بر اساس تفسیر نور #سوره آل عمران

ارسال نظر برای «مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.