مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)


ستایش خداوندی را سزاست که حمدوستایش را به نعمتهاونعمتهارا به شکرگزاری پیوند داد. خداوندا! رحمت خود را با ابر پر باران و بهار و پر آب و گیاهان خوش منظر شاداب بر ما نازل فرما. خدایا! ما را با بارانی سیراب کن که زنده کننده،سیراب سازنده،فراگیر و به همه جا رونده،پاکیزه و بابرکت،گپارا و پرنعمت،گیاه آن لسیار،شاخه های آن به بار نشسته و برگ هایش تازه و آبدار باشد تا با چنان بارانی بنده ناتوان را توان بخشی، و شهرهای مرده است را زنده سازی.              خطبه۱۱۵ نهج البلاغه


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۳۹
مجموع جوایز: ۱۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲
نتیجه ارزیابی: ۲.۴

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- حامد نصیری ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان

۲- سلمان شرفلو ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان


#نهج البلاغه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه 2

مسابقه 2

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه a

مسابقه a

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.