مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)


ستایش خداوندی را سزاست که حمدوستایش را به نعمتهاونعمتهارا به شکرگزاری پیوند داد. خداوندا! رحمت خود را با ابر پر باران و بهار و پر آب و گیاهان خوش منظر شاداب بر ما نازل فرما. خدایا! ما را با بارانی سیراب کن که زنده کننده،سیراب سازنده،فراگیر و به همه جا رونده،پاکیزه و بابرکت،گپارا و پرنعمت،گیاه آن لسیار،شاخه های آن به بار نشسته و برگ هایش تازه و آبدار باشد تا با چنان بارانی بنده ناتوان را توان بخشی، و شهرهای مرده است را زنده سازی.              خطبه۱۱۵ نهج البلاغه


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
مجموع جوایز: ۱۴۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲
نتیجه ارزیابی: ۲.۴

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- حامد نصیری، جایزه: ۷۰۰۰ تومان

۲- nosrati1351، جایزه: ۷۰۰۰ تومان


#نهج البلاغه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.