مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش سوم)


ستایش خداوندی را سزاست که صفتی بر صفت دیگرش پیشی نگرفته است. هر واحد و تنهایی جز او،اندک است، هر عزیزی جز او ذلیل و هر نیرومندی جز او ضعیف و ناتوان است هر مالکی جز او بنده، و هر عالمی جز او دانش آموز است.ای مردم،تلاش کنید که حرام بر صبر شما غلبه نکند، و در برابر نعمت ها، شکر یادتان نرودخدایا! از من درگذر آنچه را از من بدان داناتری، و اگر بار دیگر به آن بازگردم تو نیز به بخشایش باز گرد. خدایا آنچه از اعمال نیکو که تصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخشای خدایا ببخشای آنچه را که با زبان به تو نزدیک شدم ولی با قلب آن را ترک کردم.


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۶۶
مجموع جوایز: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۱

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- فرشته برات زاده ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش سوم)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۳ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه 2

مسابقه 2

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه a

مسابقه a

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.