مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم)


وجود هر موجودی در عالم هستی ریشه در نور خداوند تبارک و تعالی دارد و جالب اینکه هر موجودی به هر نسبت با او ارتباط دارد به همان اندازه نورانیت کسب می کند


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۴۸
مجموع جوایز: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳
نتیجه ارزیابی: ۱.۷

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان

۲- حسن نصرتی ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان

۳- محمدصادق ملااحمدی ، جایزه: ۳۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۳ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه 2

مسابقه 2

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه a

مسابقه a

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.