اطلاعات عمومی


تاریخ شروع : ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
مهلت شرکت : ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
مجموع جوایز : ۷۵۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۳

اطلاعات عمومی

هدف از این مسابقه ارزیابی اطلاعات عمومی کاربران بوده و به 3 نفری که بیشترین پاسخ صحیح را بدهند جایزه میدممهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - rastegar ، جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

۲ - yasi22 ، جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

۳ - vqir6f53 ، جایزه : ۲۵۰۰۰ ریالارسال نظر برای «اطلاعات عمومی»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : فارس
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۶
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۳۳
رتبه در سایت : ۱۷۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶۵ از ۳۴۱ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
آزمون دانستنی های حیوانات

آزمون دانستنی های حیوانات


هزینه شرکت : ۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

دانستنی های کامپیوتر

دانستنی های کامپیوتر

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

دانستی های کشاورزی

دانستی های کشاورزی

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

دانستنی های پزشکی

دانستنی های پزشکی

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.