حل جدول یک


مجموعه سوالات عمومی، یک سرگرمی عالی بهمراه افزایش دانش


تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۲۷
مجموع جوایز: ۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- محمدرضا راستگار، جایزه: ۳۰۰۰ تومان

۲- علی بابایی، جایزه: ۳۰۰۰ تومان

۳- مهسا شرفیان مقدم، جایزه: ۳۰۰۰ تومانارسال نظر برای «حل جدول یک»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
جدول ضرب

جدول ضرب

جایزه : ۱۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

آزمون جدول ضرب دانشگاه

آزمون جدول ضرب دانشگاه

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

هوش برتر 1

هوش برتر 1

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.