مسابقه کتابخوانی برای او...


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
مجموع جوایز : ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱
امتیاز کاربران: ۲.۲

مسابقه کتابخوانی برای او...

مسابقه فرهنگی برای او...این مسابقه در مورد پیامبر اکرم استمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - سمیه برات زاده ، جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


#مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه پیامبر #مسابقه کتابخوانی سیره پیامبر

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی برای او...»


اطلاعات برگزار کننده:


استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۱۶۸


جدیدترین مسابقات برگزار کننده: