مسابقه کتابخوانی برای او...


مسابقه فرهنگی برای او...این مسابقه در مورد پیامبر اکرم است


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
مجموع جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۲.۲

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- سمیه برات زاده، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه پیامبر #مسابقه کتابخوانی سیره پیامبر

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی برای او...»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.