آیا میدانید - عمومی


تاریخ شروع : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
مهلت شرکت : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
مجموع جوایز : ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۲

آیا میدانید - عمومی

مجموعه سوالات آیا میدانید دانستنی های عمومی، بین کسانی که بیشترین پاسخ را بدهند، به قید قرعه به 2 نفر جایزه داده میشهمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - rastegar ، جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

۲ - weug92np ، جایزه : ۳۰۰۰۰ ریالارسال نظر برای «آیا میدانید - عمومی»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : فارس
تعداد مسابقات برگزار کرده : ۶
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳
رتبه در سایت : ۱۲۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶۵ از ۳۴۱ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
دانستی های کشاورزی

دانستی های کشاورزی


جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی


جایزه : ۷۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
دانستنی های حیوانات

دانستنی های حیوانات


هزینه شرکت : ۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

توضیحات بیشتر
دانستنی های کامپیوتر

دانستنی های کامپیوتر


جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر