آیا میدانید - عمومی


مجموعه سوالات آیا میدانید دانستنی های عمومی، بین کسانی که بیشترین پاسخ را بدهند، به قید قرعه به 2 نفر جایزه داده میشه


تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
مهلت شرکت: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
مجموع جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- محمدرضا راستگار ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان

۲- مریم کوثری ، جایزه: ۳۰۰۰ تومانارسال نظر برای «آیا میدانید - عمومی»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
دانستنی های پزشکی

دانستنی های پزشکی

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

دانستی های کشاورزی

دانستی های کشاورزی

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

دانستنی های کامپیوتر

دانستنی های کامپیوتر

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی

جایزه : ۷۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.