آیا میدانید - عمومی


تاریخ شروع : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
مهلت شرکت : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
مجموع جوایز : ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۲

مجموعه سوالات آیا میدانید دانستنی های عمومی، بین کسانی که بیشترین پاسخ را بدهند، به قید قرعه به 2 نفر جایزه داده میشهمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- محمدرضا راستگار ، جایزه: ۷۰۰۰۰ ریال

۲- مریم کوثری ، جایزه: ۳۰۰۰۰ ریالارسال نظر برای «آیا میدانید - عمومی»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
دانستنی های پزشکی

دانستنی های پزشکی

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

دانستی های کشاورزی

دانستی های کشاورزی

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

دانستنی های کامپیوتر

دانستنی های کامپیوتر

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی

جایزه : ۷۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.