تاریخ ایران و اسلام


تاریخ شروع : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
مهلت شرکت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
مجموع جوایز : 50000 ریال
تعداد برنده ها : ۱

تاریخ ایران و اسلام

بر گرفته از تاریخ گذشته ایران و اسلام، شرکت و برنده شومهلت شرکت تمام شده است.

برندگان

۱ - ترمیناتور ، جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال
مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌شمالي
تعداد مسابقات برگزار کرده : ۱
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۰
رتبه در سایت : ---
تعداد پاسخ صحیح : از سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:

ارسال نظر برای «تاریخ ایران و اسلام»