پرچم شناسی


تاریخ شروع : ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
مهلت شرکت : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
مجموع جوایز : ۱۵۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱

پرچم شناسی

آشنایی نسبی با پرچم انواع کشورها است و هرکس حداقل سه پاسخ صحیح بدهد به قید قرعه به یک نفر جایزه داده خواهد شدمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - cbtcrq2o ، جایزه : ۱۵۰۰۰ ریالارسال نظر برای «پرچم شناسی»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : خراسان‌رضوي
تعداد مسابقات برگزار کرده : ۶
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۸
رتبه در سایت : ۳۶
تعداد پاسخ صحیح : ۹۳۲ از ۱۱۸۰ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه کتابخوانی معارف اسلامی

مسابقه کتابخوانی معارف اسلامی


جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
مسابقه کتابخوانی قانون اساسی

مسابقه کتابخوانی قانون اساسی


جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
سنجش هوش

سنجش هوش


جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
مسابقه کتابخوانی اصول بهداشت فردی

مسابقه کتابخوانی اصول بهداشت فردی


جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر